Historia Capoeira

Na początku był tylko jeden styl CAPOEIRA-oryginalny, stosowany był jako narzędzie i forma ekspresji przez afrykańskich niewolników z dala od ojczyzny. W obrębie orginalnej Capoeira niewolnicy poszukiwali piękna poruszania się i tańca wolności, a jednocześnie skutecznej broni przed niebezpieczeństwami życia w kajdanach. Kiedy niewolnicy odzyskali upragnioną wolność, Capoeira towarzyszyła im w zrzucaniu kajdan i przejściu w społeczność. Raz odsunięta od swoich kulturowych korzeni, Capoeira zaczęła przeistaczać się ze świętowania Wolności w brutalną i krwawą formę walki ulicznej. Capoerista nie był już kojarzony z bohaterem walki o wolność, lecz jako kryminalista siejący postrach. Było to na krótko przed tym jak Capoeira została uznana za nielegalną. Tylko sama wiedza była uważana za atak i była karalna. W związku z oficjalnym zakazem, praktyki zostały zaprzestane i popadły w zapomnienie w większości brazylijskich miast. Wkrótce została zapomniana, jedynie na północy w mieście Bahia pozostała żywa i stąd możemy obserwować jej odrodzenie.

Mestre Bimba
Na początku XX wieku została ocalona na własną rękę przez jednego człowieka: Mestre Bimba. Po tym, jak grupa zagranicznych dyplomatów została oczarowana występem Capoeira wykonanym przez M.Bimba i jego studentów, Rząd Brazylii zdecydował by odtąd była rozpoznawana jako ojczysta, unikalna i kulturowa forma samoobrony. Otwierając w 1932r. Pierwszą legalną akademię Capoeira, M.Bimba uczynił Capoeira bardziej reprezentatywną. To on stworzył styl, zwany dzisiaj "Regional". Styl ten wniósł strukturę i dzwięk do metod dydaktycznych, ale niestety obniżył znaczenie muzyki i tanecznych ruchów w Capoeira. M.Bimba wprowadził system gradacji opierający się na kolorowych sznurach, jako znak zaangażowania i umiejętności studenta w sztuce. Ci którzy praktykowali starszy styl Capoeira powiązywali go ze stylem zwanym "Angola". Czuli jednak, że główne aspekty sztuki zostały zagubione,od kiedy M.Bimba rozpowszechnił i udoskonalał styl "Regional". Dla nich Capoeira traciła korzenie i połączenie z przeszłością przez bardziej sportowe podejście do treningów. W przeciwieństwie, ukazywali Capoeira jako sztukę, gdzie muzyka i rytmiczne ruchy były kluczem do zrozumienia sedna i jej prawdziwej natury-ekspresji ludzi w szamotaninie o wolność i samookreślenie. Ostatnio, nowa generacja Capoeristas poszukiwała połaczenia obu tych stylów by utworzyć nowy, który obejmowałby nieco zmodernizowane innowacje M.Bimby, bez zatracenia głównych motywów i zalet, które są osadzone w historii i filozofii sztuki. Stojąc naprzeciw tego współczesnego ruchu widzimy styl CAPOEIRA ABADA.

Czym jest Abadá Capoeira
ABADÁ Abadá Capoeira powstała w 1988r. - Associaçäao Brasilera de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira - Brazylijskie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sztuki Capoeira. W najważniejszym zbliżeniu filozofii Abada Capoeira można znaleźć styl Regional nauk Mestre Bimba i lekcje Capoeira Angola Mestre Pastinha. Jest to połączenie u podstaw której leży ewolucja Capoeira, gdzie odkrywana jest przyszłość ukryta w przeszłości. Abada Capoeira łączy wielopoziomową filozofię dla rozwinięcia Capoeira. Zawiera nie ugięty pościg technicznego mistrzostwa na obu poziomach: studenta i nauki; wykorzystanie sztuki Capoeira jako wartościowego narzędzia pedagogicznego, jak również kulturowego i artystycznego bogactwa. Poprzez oświecenie i transformację od studenta do nauczyciela utrzymuje się oryginalne wartości wczesnych mistrzów Capoeira, ich kulturowego i życiowego doświadczenia . Abada Capoeira poszukuje ludzkich kulturowych wartości bazujących na szacunku, towarzystwie i wolności. W nadziei na wprowadzenie tych celów sztuka Capoeira rozprzestrzeniana jest poprze uniwersytety, szkoły, kluby i inne podobne instytucje. Również, w nadziei na położenie głównego nacisku na lekcje nieodłączne w swych brazylijskich korzeniach, poprzez promocje i integracją łączy ludzi z różnych środowisk, klas i narodowości. Podczas osiągania tych celów Abada Capoeira poszukuje sposobów na wykształcenie dobrego charakteru, oddania i mocnej osobowości u swoich studentów. My w Abada Capoeira rozumiemy to, że Capoeira jest i zawsze była jednocześnie rodowitą i futurystyczną formą sztuki. Jest żywa ekspresją i uosobieniem ludzi, którzy walczyli o wolność. W tym świetle wierzymy, że powinna być praktykowana z czcią i że zasługuje na ten sam szacunek co nasi poprzednicy. Zdajemy sobie również sprawę, że Capoeira nie może przestać ewoluować. Podczas przechowywania wartości zaangażowanych w ruch , nasz praca stawia na przyszłość, obejmując zmiany i nowy potencjał. Sztuka Capoeiry jest jak kameleon, poszukuje zmian w drodze do zachowania swej istoty. Abada Capoeira jest niedochodową grupą, w której głównym założeniem jest promocja Capoeira i brazylijskiej kultury, w celu wykorzystania jako ważny wehikuł i przykład ludzkiej integracji, jak również indywidualnego rozwoju. Jest to część naszej filozofii, by przedstawić naszą kulturę wszystkim ludziom. Poprzez naszą działalność mamy nadzieję utrzymać nasze korzenie bujne i wiecznie żywe.